08. februar 2016

Status på implementering af digitale løsninger – foreningsområdet

Arbejdet med at implementere digitale (selvbetjenings-) løsninger mellem kommune og foreninger blev der i 2015 arbejdet hårdt på. KL har undersøgt hvordan det er gået med implementeringen af de digitale løsninger på foreningsområdet.

I 2015 tog rigtig mange kommuner udfordringen op, og arbejdede målrettet for at implementere digitale (selvbetjenings-)løsninger som kunne understøtte arbejdsprocesserne mellem kommunen og foreningerne.

KL har bidraget til processen ved, i samarbejde med kommuner, repræsentanter fra DGI, DIF og DUF at udarbejde arkitekturrapporten om Foreningsoprettelse og tilskudsadministration.

KL gennemførte i november 2015 en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, for at få svar på: Hvordan går det egentlig med implementering af digitale løsninger på foreningsområdet? I forhold til en lignende statusundersøgelse, som blev gennemført i marts 2015 er billedet, at kommunerne har taget ”de udvidede område for digitalisering” til sig. Dvs. at kommunerne i perioden har orienteret sig om og har implementeret løsninger til forenings- og tilskudsadministration, som et tillæg til de lovbundne krav om fra 1.12.2014 at stille en digital selvbetjeningsløsning til rådighed for ”anvisning af lokaler”, jfr. Folkeoplysningsloven og lov om obligatorisk digital selvbetjening.

Undersøgelsen indeholder oversigter over, hvilke løsninger/leverandører kommunerne har valgt. Undersøgelsen afdækker endvidere status for hvert af arbejdsområderne: lokalebooking, foreningsadministration og tilskudsadministration.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Analyse af implementering af digitale løsninger på foreningsområdet 2015