29. februar 2016

Stadig pladser på KL's konference om udsatte børn og unge 14. marts 2016!

Du kan nå det endnu, men det er snart sidste chance for at tilmelde sig KL’s konference, i år er med temaet ”Hav ambitioner for udsatte børn og unges skolegang”.

Skolegang og uddannelse er afgørende faktorer for udsatte børn og unges fremtid. Alt for mange udsatte børn og unge halter langt bagefter deres jævnaldrende kammerater i skolen og langt færre udsatte unge har gennemført en ungdomsuddannelse som 25. årige.

Derfor skal vi have langt højere ambitioner for udsatte børn og unges skolegang.

Det sociale børne- og ungeområde skal arbejde målrettet med udsatte børn og unges skolegang ligesom folkeskolereformen har sat konkrete mål for at flere børn og unge skal aflægge folkeskolens afgangsprøve. Det sociale børne- og ungeområde skal være en aktiv medspiller og samarbejde om at understøtte udsatte børn og unges skolegang.

Konferencen stiller skarpt på nogle af de perspektiver, der er vigtige i arbejdet med udsatte børn og unges skolegang og overgang til ungdomsuddannelse. Du kan høre forskningen bud på, hvad der virker i forhold til udsatte børn og unges skolegang, og hvad det tværprofessionelle samarbejde betyder i arbejdet med udsatte børn og unges skolegang. Du får viden om hvad mestring, relationer og den kompetente voksne kan i samsamspil med udsatte børn og unge, samt forskningsviden om ungekultur og overgang til ungdomsuddannelse. Og du kan gå hjem med konkrete eksempler på, hvordan der kan arbejdes i praksis.

Er det noget for dig/jer, så tilmeld jer mens der stadig er ledige pladser!

Tilmelding og program
Du kan læse mere, se program og deltagerliste, samt foretage en tilmelding på www.kl.dk/udsatteBU2016