02. februar 2016

Samarbejde mellem udskoling og ungdomsuddannelser

Eleverne i folkeskolen skal udfordres på deres uddannelsesvalg og klædes på til at træffe et godt uddannelsesvalg. Samarbejde mellem folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelserne kan understøtte dette – her er ni eksempler.

Reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne har tilsammen sat fokus på elevernes uddannelsesvalg. Eleverne skal udfordres på deres uddannelsesvalg i løbet af udskolingen og på overgangen fra skole til ungdomsuddannelse. Det kan ske gennem forløb og aktiviteter, hvor eleverne møder fag og miljøer på ungdomsuddannelser og i erhvervsvirksomheder. Udviklingen og afholdelsen af sådanne aktiviteter kan udmærket finde sted i et samarbejde mellem folkeskole, UU-center, erhvervsskole og gymnasium.

I dette katalog præsenteres ni eksempler på samarbejder, hvor formålet er at give eleverne praktiske erfaringer og oplevelser med ungdomsuddannelser og fag. Eleverne får udfordringer, som i deres indhold og niveau viser, hvad der kræves på en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder den givne uddannelse rummer. Det skal understøtte, at eleverne bedre kan reflektere over deres valg af uddannelse og til sidst træffe et godt uddannelsesvalg. Mange steder har projekterne desuden haft afsæt i et ønske om, at flere vælger en erhvervsuddannelse.

Du kan finde de ni eksempler nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Samarbejde mellem udskoling og ungdomsuddannelser