11. februar 2016

Rapport giver overblik over finansieringsmuligheder fra EU til turismeaktiviteter

Turismeerhvervet har et stort potentiale for at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. EU har samlet de forskellige finansieringsmuligheder for turismesektoren i publikationen: Guide on EU Funding 2014-2020 – For the Tourism Sector.

Der findes flere EU-baserede fonde, der yder tilskud og lån til finansiering af aktiviteter og projekter inden for turisme. Vi bringer her et overblik over nogle af de programmer, der er mest oplagte for de danske kommuner.

European Regional Development Fund

Fonden finansierer en bred række af turismerelaterede aktiviteter, fra turismerelaterede research til udvikling af regionale niche turismeprodukter. Fonden har blandt andet givet 2,1 mio. euro til projektet ’WW2 Heritage project’, der har til formål at forevige kulturarven fra 2. verdenskrig i Belgien, Frankrig, Holland og England. Der kan læses mere om fondens finansieringsmuligheder her.

European Social Fund

Fonden giver tilskud til uddannelse af medarbejdere inden for turismebranchen. Fonden har blandt andet finansieret træningsprogrammet ’Advance: Traning Tourisme Leaders’, i Malta, med 3,5 millioner euro fordelt over 5 år. Der kan læses mere om fonden og mulighederne for tilskud på fondens hjemmeside.

European Agriculture Fund for Rural Development

Fonden giver tilskud til bæredygtig, ikke-landbrugsrelaterede turisme virksomhed i landdistrikter. Fonden har blandt andet ydet tilskud til restorationen af det naturlige habitat i Vrøgum Kær ved Oksbøl. Fonden har tidligere støttet projekter med op til 160.000 euro. Læs mere on fonden og mulighederne for tilskud her.

European Maritime and Fisheries Fund

Fonden matcher nationale tilskud med et tilsvarende beløb. Fonden støtter projekter, herunder uddannelsesprojekter inden for det maritime område. Fonden har tidligere givet tilskud til en multifunktionel fiskerestaurant i Hune, i Nordjylland. Fonden har ligeledes finansieret et turismeprojekt ’Discovery of shell fish farmening’ i England, med 500.000 euro. På fondens hjemmeside findes der flere eksempler på projekter, der tidligere har modtaget tilskud.

Life

Life fonden yder tilskud eller lån til miljø- og klimaprojekter inden for turisme. Fonden har bland andet givet 1,3 mio. euro til et projekt omhandlende bæredygtige cruisevirksomhed. Mere information om mulighederne for tilskud kan findes på fondens hjemmeside.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    EC - Guide EU funding for tourism - 2015