08. februar 2016

Politiske møde om 0-18 års området, forår 2016

De politiske møder om 0-18 års området bliver i 2016 udvidet. Hele det politiske udvalg for børne- og ungeområdet er inviteret til at deltage.

Forårets møde holdes følgende fire steder i landet, så transporttid minimeres. Tryk på nedenstående links for at tilmelde dig:

Indhold og form for møderne tilrettelægges sammen med værtskommunen. Møderne kommer til at handle om hele 0-18 årsområdet dvs. både dagtilbud, skole, fritidstilbud og overgang til ungdomsuddannelser.  

På møderne i foråret vil repræsentanter fra KL’s Børne- og Kulturudvalg bl.a. lægge op til debat om udvalgets og KL’s mål på 0-18 års området. Vi ønsker desuden at drøfte god ledelse af 0-18 års området herunder samspillet mellem det politiske niveau, forvaltningerne og ledelserne i skoler og dagtilbud, når læring og trivsel skal ledes frem.


Målgruppen er: kommunale politikere der varetager børne- og ungeområdet og chefer med ansvar for området.