02. februar 2016

Opgradér din kommunes arkitekturstyrings-kompetencer

Har din kommune de nødvendige kompetencer til at udnytte de muligheder, som den fælleskommunale rammearkitektur giver?

Kommunernes It-Arkitekturråd afholder i samarbejde med Kit@ - foreningen af kommunale it- og digitaliseringschefer - kurser i arkitekturstyring. Kurserne er skræddersyede til kommunernes behov, og konsulentfirmaet Strand & Donslund står for undervisningen.

1-dages kurset Introduktion til Arkitekturstyring og 3-dages kurset Arkitekturstyring har været udbudt med succes siden 2014, hvor 64% af deltagerne har vurderet kurset som værende godt og 28% særdeles godt.

Læs mere om kurser i Arkitekturstyring på Kit@s hjemmeside

Nyhed: Opfølgningsworkshoppen Videre med arkitekturstyring

Som noget nyt tilbydes nu også opfølgningsworkshops, hvor konkrete, lokale udfordringer med arkitekturstyring kan tages op. Workshoppen støtter op om praksis baseret på den enkelte deltagers erfaringer med at føre arkitekturstyring ud i livet.

Læs mere om Opfølgningsworkshops på Kit@s hjemmeside

Der afholdes to opfølgningsworkshops i marts og to kurser i april – og der er flere datoer på vej.

Du finder nærmere information og tilmelder dig på Kit@s hjemmeside itchefer.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Om 1- og 3-dages Arkitekturstyringskurser på Kit@s hjemmeside

  • LINK

    Om kurset 'Videre med arkitekturstyring' på Kit@s hjemmeside

  • LINK

    Hjemmeside for Kit@, Foreningen af Kommunale it-chefer