04. februar 2016

Livlig debat om de økonomiske rammer på KØF 2016

Den 14. og 15. januar 2016 blev Kommunaløkonomisk Forum afholdt for 12. gang. 1.100 borgmestre, kommunalpolitikere og kommunale topembedsmænd havde sat hinanden i stævne for at diskutere kommunernes aktuelle udfordringer under overskriften ”Vækst og velfærd – nationale rammer og lokale prioriteringer”. Og det blev ikke kedeligt!

Optakten til Kommunaløkonomisk Forum var på mange måder usædvanlig. I forbindelse med finansloven for 2016 blev indførelsen af omprioriteringsbidraget endelig vedtaget. Det er ingen hemmelighed, at kommunerne ikke er tilhængere af omprioriteringsbidraget. Det synspunkt har KL’s formand gentagne gange givet udtryk for i løbet af efteråret. Og med kommunernes udfordringer med at håndtere det stigende antal flygtninge oveni var scenen sat for en livlig debat.

Fronterne trukket klart op

Kommunaløkonomisk Forum åbnede traditionen tro med en debat mellem finansministeren og KL’s formand. Og det blev en livlig og passioneret en af slagsen. 

Åbningsdebatten kom helt som ventet til at handle om tidens tre hotteste kommunaløkonomiske emner, nemlig omprioriteringsbidrag, flygtninge og kommunernes anlægsniveau. Budskabet fra finansministeren var klart: Omprioriteringsbidraget er kommet for at blive, kommunernes anlægsniveau skal ned, og kommunernes økonomi på flygtningeområdet er ikke til diskussion før end ved sommerens økonomiforhandlinger for 2017. Finansministeren slog samtidig fast, at han ikke anerkender, at omprioriteringsbidraget vil resultere i serviceforringelser i kommunerne. 

KL-formand Martin Damm afviste, at omprioriteringsbidraget kan hentes alene gennem effektiviseringer. Han fremhævede, at kommunerne over de senere år har effektiviseret langt mere end staten og regionerne, både når man kigger på personale og økonomi. KL’s formand advarede desuden finansministeren mod at sænke kommunernes anlægsniveau, da et lavere anlægsniveau risikerer at medføre, at kommunerne skyder regninger til fremtiden, der vender tilbage ”med rykkergebyr”. Og endelig slog han fast, at de aktuelle udfordringer med flygtninge udgør et væsentligt problem for kommunerne i 2016. Han opfordrede derfor regeringen til at indkalde til de annoncerede forhandlinger om flygtningeudfordringen snarest muligt.  

Det blev en livlig og til tider ophedet debat, hvor Martin Damm slutteligt opfordrede finansministeren til at stille op i lokalpolitik, hvis han gerne vil bestemme, hvordan kommunerne bruger deres penge, og hvor finansministeren undervejs slog fast, at han efterhånden var ”træt af at høre på kommunernes jammer”. 

Med den udgang på debatten er fronterne trukket klart op inden et forår med forhandlinger om både flygtninge og senere den samlede økonomi. 

Vækst i hele Danmark

Fokus på at tiltrække vækst og udvikling er højt på dagsordenen på alle rådhuse. For at løse denne udfordring har flere kommuner organiseret sig i business regions, hvor de blandt andet samarbejder om at tiltrække og fastholde virksomheder. Udfordringen blev adresseret på konferencen under overskriften ”Sammen om vækst og udvikling”. På scenen var lektor Peter Kvistgaard for at belyse de mange muligheder ved business regions. Med udgangspunkt i erfaringerne fra blandt andet Sverige og Tyskland var hans budskaber: At size matters, at der skal være finansiering til at understøtte de fælles tiltag, og at der skal indgås forpligtende samarbejder mellem kommunerne, hvis en business region skal blive en succes. 

Herefter drøftede KL’s næstformand, Jacob Bundsgaard, borgmester i Thisted Lene Kjelgaard og Karsten Dybvad, direktør for DI, hvordan kommunerne og erhvervslivet bedst muligt samarbejder om de fælles udfordringer, såsom uddannelse, infrastruktur og mangel på arbejdskraft. Det stod klart, at business regions rummer store og endnu uindfriede potentialer, men at det bliver spændende at følge udviklingen i de kommende år. 

Flygtningeudfordringen til debat

Det område, som aktuelt fylder allermest i kommunerne både politisk, praktisk og økonomisk, er tilstrømningen af de mange nye flygtninge til kommunerne. Det var Inger Støjberg, Andreas Kamm og borgmestrene Ole Bondo Christensen fra Furesø Kommune og Jørn Pedersen fra Kolding Kommune sat i stævne for at diskutere. Efter finansministerens kontante åbning anlagde udlændinge-, integrations- og boligministeren en mere imødekommende stil over for kommunerne. 

Ministeren anerkendte, at kommunerne gør en kæmpe indsats for at få integrationen til at lykkes, men gentog finansministerens budskab om, at der ikke er en pose penge på vej til kommunerne. I stedet erklærede hun, at regeringen er klar til at levere regelforenklinger for at lette opgaven for kommunerne. 

Sundhed til fremtiden

Debatterne på KØF 2016 spændte vidt.  Efter Inger Støjberg var det hendes kollega sundhedsminister Sophie Løhde, der stillede op til en debat om visionerne for det nære sundhedsvæsen. Ministeren bød KL’s sundhedsudspil velkommen og understregede, at der er behov for et tæt og stærkt samarbejde mellem sygehus, kommune og de praktiserende læger for at sikre et sammenhængende forløb med borgeren i centrum.

Repræsentanter for regionerne, de praktiserende læger og sygeplejerskerne bidrog alle til en god debat, der satte fokus på, hvad der konkret kan gøres for at sikre borgerne den bedste og mest sammenhængende behandling.

De økonomiske vilkår 

Fredag morgen var der igen lagt i kakkelovnen til en debat om kommunaløkonomien, da social- og indenrigsminister Karen Ellemann diskuterede omprioriteringsbidragets konsekvenser med de tre borgmestre Carsten Kissmeyer, Michael Ziegler og Thomas Lykke Pedersen. Ministerens budskab til kommunerne var klart: Der kommer ikke flere penge, men ministerens dør er åben for at se på eksisterende regler, der står i vejen for effektiviseringer. 

Den invitationen tog de tre borgmestre straks imod og præsenterede fra scenen en række eksempler på regler, der står i vejen for mere smarte løsninger. Samtidig understregede de overfor social- og indenrigsministeren, at regeringen må acceptere, at omprioriteringsbidraget vil betyde forringelser i den borgernære velfærd. Ministeren blev også mindet om, at kommunerne ikke får flere penge af, at regeringen deler gaver ud i finansloven, hvis regeringen forinden har skåret i kommunernes budgetter. 

Flaskehalse på arbejdsmarkedet

Den afsluttende debat på dette års Kommunaløkonomisk Forum handlede om de tiltagende udfordringer på arbejdsmarkedet. Formand for Beskæftigelsesrådet Carsten Koch lagde for med at tegne et billede af et arbejdsmarked, hvor flaskehalse begynder at skabe problemer. Ifølge ham ligger der en stor opgave for de kommunale jobcentre med at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og få svage ledige i job. Derudover pegede Carsten Koch på, at de mange flygtninge i sammenhæng med det nye refusionssystem kan blive en stor økonomisk udfordring for kommunerne. 

Derefter var der debat mellem KL’s formand, administrerende direktør for ISS Martin Gaarn Thomsen og næstformand i LO Ejner K. Holst. Martin Damm erklærede sig enig med Carsten Koch, og nævnte blandt andet mobiliteten blandt de ledige som en udfordring. KL’s formand fokuserede desuden på, at kommunerne er i fuld gang med at omstille beskæftigelsesindsatsen til en tættere virksomhedskontakt med større fokus på virksomhedernes behov. Martin Gaarn Thomsen slog på behovet for, at kommunerne bliver endnu bedre til at servicere virksomhederne, blandt andet ved at indgå i større netværk af jobcentre. Ejner K. Holst mente derimod, at problemerne på arbejdsmarkedet blandt andet knytter sig til en skæv uddannelsesbalance med for mange akademikere og for få håndværkere.  

Optakt til økonomiforhandlinger

Selvom debatten var livlig, så er de sidste ord helt sikkert ikke sagt om omprioriteringsbidrag, anlægsniveau og flygtningeudfordringen. Ingen af de 1.100 deltagere kunne derfor være i tvivl om, at der venter nogle meget spændende økonomiforhandlinger til foråret.