17. februar 2016

KL's høringssvar til lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

Skatteministeriet har den 19. januar 2016 sendt forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven i høring. Se KLs høringssvar her.

Hensigten med lovforslaget er at gøre det muligt at etablere et interimssystem til inddrivelse af gæld. Der er lagt op til, at interimssystemet skal have begrænset funktionalitet og kun inddrive ca. 25 udvalgte fordringstyper automatisk. Skatteministeriet forventer, at interimsperioden afsluttes med implementering af et nyt it-system i 2019. Find lovforslaget her.

Den nuværende situation på inddrivelsesområdet er imidlertid helt utilfredsstillende for kommunerne og en væsentlig belastning økonomisk og administrativt. Det foreliggende lovforslag ses ikke tydeligt at løse problemet, og KL finder på den baggrund, at der snarest skal laves en aftale om statsligt afkøb af borgernes og virksomhedernes restancer til kommunerne. Ligesom KL imødeser, at drøftelser om snitflader snarest sættes i gang. Se hele høringssvaret i nedenstående boks.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KLs høringssvar til Lovforslag om ændring af lov om indrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse o