23. februar 2016

KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes den 12.-13. maj 2016 i Aalborg. Læs her om programmet – der åbnes for tilmeldingen den 29. februar kl 10.00.

På KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016 sættes en række velfærdspolitiske temaer til debat – arbejdstitlen for programmet er: Sæt velfærden til debat! – ansvar og grænser. I programmet lægges op til en række debatter om udviklingen af indsatserne på ældre-, udsatte børn og unge-, handicap- og sundhedsområdet. Debatten foregår både på scenerne og blandt deltagerne i salen. Sæt allerede kryds nu – det endelige program offentliggøres mandag den 29. februar kl. 10.00 med mulighed for tilmelding.

Programmet er nu offentliggjort på: www.kl.dk/forum2016

 

Den røde tråd i årets Social- og Sundhedspolitisk Forum 2016 er at sætte en række temaer for det danske velfærdssamfund til debat – temaer, som udgør grundlaget for kommunernes velfærdsydelser på social- og sundhedsområdet. Nedenfor beskrives indholdet i konferencen – med forbehold for ændringer heri:

 • Forebyggelse – går vi for langt i forebyggelsens hellige navn og tager ansvaret væk fra den enkelte borger og familien? Eller er grænserne ikke nået endnu – hvis bare indsatserne giver god effekt og er i samfundets interesse?
 • Danskernes ”robusthed” – hvad ved vi om danskernes trivsel og velvære? Er danskerne blevet mindre robuste eller er vores samfund blevet mindre rummeligt?
 • Pårørende – skal kommunerne kunne lave faste aftaler med pårørende, så de indgår som en integreret del af kommunens indsatser? Eller er pårørende ”blot” en ressource, der kan involveres og aflastes efter behov?
 • Borgerens egne ønsker og behov – hvor meget skal kommunen følge disse, og hvor meget skal borgeren ”passe ind i” kommunens tilbud? Skal borgerne fx have ret til at sige fra overfor brug af velfærdsteknologi, rehabilitering, tilbud om plejebolig, når behovene bliver massive etc? Og hvad betyder det i så fald for kommunen?
 • Frivillige og civilsamfundet – en nødvendig, strategisk ressource i det moderne velfærdssamfund eller ”tilfældige” ildsjæle løstkoblet enkelte områder?
 • Giv brugerne ordet! – hvordan sættes der gode og fælles mål for borgernes udvikling? Hvordan er balancen mellem pisk og gulerod for at nå målene? Og hvad er politikernes rolle og ansvar?
 • De mest udsatte grupper – er kommunerne med til at skabe flere udsatte i debatten om borgerens sundhed? Og har kommunerne egentlig de rette tilbud på hylderne, så der er plads til alle?

Kom og deltag i debatten! Og få Inspiration med hjem!

Ovenstående temaer skal debatteres med udgangspunkt i eksempler og viden om udsatte børn og unge, borgere med handicap og sindslidelser samt sundheds- og ældreområdet.

På konferencen er der fem minikonferencer. Temaerne for minikonferencerne er:

 1. Indsatser over for borgere med demens og deres pårørende – hvad skal kommunerne investere i?
  I denne minikonference rettes fokus mod den nyeste viden overfor demente og deres pårørende – og hvad kommunerne skal have særligt fokus på.
 2. Mere viden om effekten af indsatserne på socialområdet – hvad er kommunalbestyrelsens rolle?
  I denne minikonference rettes fokus mod, hvordan kommunerne kan få størst mulig effekt af de sociale indsatser på socialområdet, og hvilke forventninger og krav dette stiller til kommunerne.
 3. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte – med særligt fokus på sundhed, traumer og sociale behov
  I denne minikonferencen rettes fokus mod flygtningens sundhed og sygdom, traumer samt den viden, vi har om flygtninges behov for sociale tilbud.
 4. Inddrag brugerne direkte i politikformuleringen! – Hvorfor? Hvornår? Hvordan?
  I denne minikonference rettes fokus mod forskellige måder at inddrage borgere og brugere direkte i formuleringen af politikken i kommunerne – på blandt andet handicap-, ældre- og sundhedsområdet.
 5. Sammenhængende borgerforløb gennem digitalisering – ud fra brugernes og familiens behov!
  I denne minikonference sættes fokus på sammenhængende borgerforløb gennem digitale løsninger med borgere, brugere og familier i centrum – med inspiration fra blandt andet telemedicinske løsninger

Aftenunderholdning: ”Djøf med Løgn II” v. Per Helge.

Moderator: Lene Johansen, journalist

Målgruppe
Politikere i kommuner, regioner og Folketing samt ledende embedsmænd i kommuner, organisationer, foreninger, ministerier etc på social- og sundhedsområdet.

Hvornår
12. – 13. maj 2016.

Sted
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europaplads 4
9000 Aalborg

Tilmeldingsfrist
11. maj 2016

Betalingsform
Tilmelding er bindende og faktura fremsendes efter konferencen er afholdt.

Yderligere information
Praktiske spørgsmål: Line Schubert, lisc@kl.dk, 3370 3626

Faglige spørgsmål: Mads Jensbo, mds@kl.dk, 3370 3419

Udstillerområdet: Sofie Mondrup Nielsen, smn@kl.dk, 3070 3832

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Social- og Sundhedspolitisk Forum 2016