26. februar 2016

KL: Økonomien skal på dagsordenen i topartsforhandlinger

”Det er indiskutabelt, at kommunerne står med en massiv udfordring. Allerede i år vil vi blive tvunget til hårde prioriteringer, hvis budgetterne skal holde. Det er regeringen nødt til at anerkende.”

Sådan lyder meldingen fra KL’s formand Martin Damm og næstformand Jacob Bundsgaard inden de fredag kl. 9.00 fortsætter topartsforhandlingerne med regeringen.

Og de to forhandlere har en række klare krav med til regeringen:

”Vi er nødt til at få gang i nogle realitetsforhandlinger. Vi skal selvfølgelig tage hånd om flygtningesituationen, når vi aftaler de økonomiske rammer for 2017. Men vi skal også allerede nu drøfte finansieringen af de udgifter, vi står med i år. Ellers er kommunerne nødt til at finde modgående besparelser. Og det vil kunne mærkes på kernevelfærden,” siger Martin Damm og fortsætter:

”Det er vanskeligt at skønne det nøjagtige udgiftspres, da der er vanvittig stor usikkerhed om, hvor mange der kommer ind i Danmark bare de kommende måneder, for slet ikke at tale om hvad der sker i fremtiden. Udviklingen har taget fart, siden vi aftale de økonomiske rammer for 2016, hvor der på ingen måde er taget højde for det pres på serviceudgifterne, vi nu står med. Det vil vi naturligvis forholde regeringen.”

Behov for bred vifte af boligløsninger

Også på boligområdet møder KL op med klare krav:

  • Der skal hurtigst muligt igangsættes opførelse af 7.000-10.000 almene boliger målrettet flygtninge
  • Der skal afsættes en statslig ansøgningspulje til indkøb og opsætning af akutte fleksible boligløsninger, fx pavilloner
  • Der skal aftales regelændringer, som sikrer en bedre udnyttelse af den eksisterende boligmasse.

”Mange kommuner har store udfordringer med at finde boliger til de ekstraordinært mange flygtninge. Det er både et praktisk og et økonomisk problem. KL peger på en bred vifte af løsning, da den optimale løsning kan være forskellig fra kommune til kommune. Samtidig afhænger det fremtidige behov jo af, om der bliver ved med at komme så mange flygtninge ud i kommunerne, som vi har set indtil nu. Der kan ikke herske tvivl om, at staten skal finansiere denne ekstraordinære situation,” siger Jacob Bundsgaard.

Regelforenklinger er ikke nok

KL og kommunerne har leveret 47 forslag til regelforenklinger til regeringen, og KL oplever en stor imødekommenhed i forhold til forslagene.

”Vi forventer, at den store velvilje fører til konkrete lov- og regelændringer hurtigst muligt. Regelforenklinger kan lette kommunernes integrationsopgave, men det vil ikke ændre på, at kommunerne fortsat vil opleve et massivt økonomisk pres. Så regeringen skal være klar over, at et regelforenklingskatalog ikke er nok til at skabe ro i kommunerne om integrationsopgaven,” siger Jacob Bundsgaard.

Topartsforhandlingerne finder sted kl. 9-10 i Finansministeriet.

For yderligere informationer kontakt KL's pressevagt på tlf. 3370-3333