26. februar 2016

KL og BL udgiver dialogværktøj til arbejdet med sundhed og beskæftigelse i udsatte boligområder

KL og BL opfordrer kommuner og boligorganisationer til at intensivere dialogen om de svære spørgsmål som ”Hvordan samarbejder vi om at give borgerne i de udsatte boligområder den relevante beskæftigelsesindsats? ” og ”Hvordan når vi ud til borgerne med de relevante sundhedsindsatser? ”

Både kommuner og boligorganisationer har en stor interesse i at få flere borgere i udsatte boligområder ind på arbejdsmarkedet og forbedre deres sundhedstilstand. Det kan lykkes ved en fælles indsats, og der er store gevinster og synergieffekter at hente ved at forene kræfterne og udnytte de potentialer, som ligger i et tæt samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer. Derfor vil KL og BL med denne udgivelse invitere kommuner og boligorganisationer til at intensivere den dialog, der allerede er godt i gang mange steder.

Dialogværktøjet er bygget op om en række spørgsmål, der kan tjene som dialogåbner i de fora, hvor kommuner og boligorganisationer mødes og drøfter indsatsen i de udsatte boligområder fx styringsdialogmøder eller lokale styregruppemøder. Udgivelsen bygger på fokusgruppeinterview med kommunale og boligsociale medarbejdere på sundhed- og beskæftigelsesområdet.

Find dialogværktøjet her og læs mere om partnerskabet mellem KL og BL her.