16. februar 2016

KKR’s samarbejde med kommunalbestyrelser og fagudvalg

KKR Hovedstadens drøftede et styrket samarbejdet mellem KKR og kommunalbestyrelser og fagudvalg i hovedstaden

KKR Hovedstaden drøftede, hvordan samarbejdet med kommunalbestyrelser og fagudvalg i kommunerne kan styrkes. Formålet er at igangsætte et arbejde, der understøtter en større involvering af kommunalbestyrelsesmedlemmerne i regionens 29 kommuner i den tværkommunale opgavevaretagelse for herved:

 • At sikre et højt informationsniveau blandt kommunalbestyrelserne
 • At sikre en aktiv inddragelse af kommunalbestyrelser/fagudvalg i politik-udvikling
 • At sikre den rigtige timing for de enkelte sager.

Blandt tiltagene kan nævnes:

 • Nyhedsbrev
 • Opfordring til at borgmestrene orienterer kommunalbestyrelsen om KKR’s arbejde
 • Aktiv inddragelse af kommunalbestyrelser og fagudvalg i formulering af tværkommunale anbefalinger og målsætninger 
 • Udarbejdelse af oplæg til sager til kommunalbestyrelserne med mulighed for lokal tilpasning
 • Temaaftener/dialogmøder for udvalgsmedlemmer
 • Temamøde for KKR repræsentanter i fora, hvor der er behov for koordination på tværs
 • KKR-formandskab besøger de nye kommunalbestyrelser
 • Introduktion til KKR i kommende valgperiode.

Herudover ønskede KKR Hovedstaden, at der fremadrettet fokuseres mere på strategiske drøftelser og mulighederne for debat i KKR møderne