04. februar 2016

Jakob Jensen

Chefkonsulent

Konsulentbistand med særligt fokus på analyser, styring og implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, herunder samspillet på tværs af de kommunale forvaltninger.  LEAN-analyser, mv.