12. februar 2016

Industriens Fond afsætter ekstraordinære midler til at øge udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration

Industriens Fond har besluttet at uddele 50 mio. kr. til nyskabende projektideer med formål om at styrke private virksomheders mulighed for at løfte udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Dansk erhvervsliv efterspørger flere hænder. Mange steder i landet oplever man allerede en mangel på såvel ufaglært som faguddannet arbejdskraft, og udfordringen ventes at være stigende i de kommende år.

Den ekstraordinære bevilling kommer i kølvandet på statsministrens opfordring til civilsamfundet om at understøtte integrationsarbejdet ved topmødet med aktører fra civilsamfundet på Marienborg i september 2015. Fonden efterspørger derfor projektinitiativer og idéer til, hvorledes særligt nyankomne flygtninge med opholdstilladelser kan komme hurtigere ind på det danske arbejdsmarked.

Industriens Fond hilser ansøgninger fra flest mulige sider velkomne. Særligt er der dog en appel og et krav om, at mindst én kommune og private virksomhedsejere indgår i projektejerskabet. Hensigten med det er, at bringe virksomheder og kommuner tættere sammen for at løse problemet med manglende arbejdskraft i det private erhvervsliv.

Tre projekter har allerede fået støtte fra Industriens Fond. I Projekt Ny Fremtid er Herning Kommune med blandt andre Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande gået sammen om at udfylde den lokale efterspørgsel på arbejdskraft i metalbranchen. Derfor vil projektejerne udvikle og gennemføre et skræddersyet opkvalificeringsforløb til 100 af kommunens flygtninge.

I projektet Talent Management vil Integrationsnet med blandt andre Sønderborg Kommune, Danfoss og Asylprojekt Sønderborg afdække 500 flygtninges kompetencer allerede i asylfasen for at lave et bedre match mellem fordelingen af flygtninge og de jobmuligheder, der findes i de deltagende kommuner.

Projektet Talent Management Aarhus handler om at opkvalificere flygtninge i overgangsfasen fra asylcenter til kommune. Aarhus Kommune, konsulenthuset Pluss og en række virksomheder vil derfor udvælge 50 af de flygtninge, der er visiteret til kommunen, til et talentprogram, hvor flygtning og virksomhed matches.

Læs mere om initiativet og krav til projektansøgere her. Læs om de tre projekter, der har fået støtte her.