15. februar 2016

Fremtidens kommunestyre

KKR Sjælland tog en første drøftelse af, hvad det er for et kommunestyre, der ønskes i fremtiden. Der blev peget på mange forskellige opmærksomhedspunkter, herunder politikkernes rolle, borgernes rolle - inddragelse af lokalsamfundet, hvordan opnås legitimitet også i det tværkommunale, hvordan skabes et kommunalt råderum m.v.

KL afholder i år regionale konferencer om ”Kommunestyret i udvikling”. Her sættes rammerne for, at borgmestre og kommunalpolitikere kan drøfte de temaer, der er slået an i fortællingen om ”Fremtidens kommunestyre”. Drøftelserne fortsætter på den af KL arrangerede regionale konference.

Drøftelserne fortsætter på den af KL arrangerede regionale konference.