15. februar 2016

Flygtningefordeling 2016 – opjustering

Udlændingestyrelsen har opjusteret landstallet og regionskvoterne for 2016 for det forventede antal flygtning i kommunerne i 2016. KKR Sjælland besluttede at følge kommunekvoterne, sådan som de er beregnet af Udlændingestyrelsen. KKR Sjælland har løbende haft fokus på økonomien til opgaven. Det blev således besluttet, at der bakkes op om KL’s arbejde for at sikre den nødvendige økonomi til integrationsopgaven.

På grund af at landstal og regionskvoter er blevet justeret, skulle KKR Sjælland tage stilling til, om kommunerne ønsker at indgå en frivillig aftale for kommunekvoterne, eller om kommunerne ønsker at følge de af Udlændingestyrelsen beregnede kommunekvoter. Beslutningen om at følge de beregnede kommunekvoter ligger i forlængelse af tidligere års beslutninger på området.