08. februar 2016

Flygtninge bør undtages fra kravet om at være aktive på Jobnet

KL og DA ønsker i forbindelse med trepartsforhandlingerne et opgør med, at flygtninge skal kunne betjene Jobnet, før de kan komme i arbejde.

”Flygtninge bør undtages fra kravet om at være aktive på Jobnet. Det er langt vigtigere, at de hurtigst muligt kommer ud og snuser til forholdene på en arbejdsplads, og så kan de komme på Jobnet, når de er blevet bedre til dansk. Bureaukrati må ikke være en forhindring.”

Det siger KL’s næstformand Jacob Bundsgaard til Berlingske. Både KL og Dansk Arbejdsgiverforening ønsker i forbindelse med de forestående trepartsforhandlinger et opgør med kravet om, at flygtninge kun kan blive erklæret jobparate, såfremt de har de nødvendige dansk- og IT-kundskaber til at betjene den offentlige jobportal på egen hånd.

Kun få er jobparate

Når flygtninge bliver en del af det tre-årige integrationsprogram, skal kommunen vurdere, om de er aktivitetsparate eller jobparate. For at blive erklæret jobparat kræves det, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet med det samme. Det betyder, at man aktivt skal søge arbejde via Jobnet og uploade sit CV, ellers risikerer man at blive skåret i støtten.

I 2015 var 17.893 kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, viser tal fra Jobindsats.dk. Kun 3 procent af dem blev vurderet til at være jobparate, mens 97 procent blev erklæret aktivitetsparate.

Jacob Bundsgaard vurderer, at det især er de bureaukratiske benspænd, der er årsag til den skæve fordeling.

”Meldingerne fra kommunerne er, at det er noget af dette, en meget stor del af flygtningene falder på,” siger han.

Bagvendt krav

Jacob Bundsgaard finder det bagvendt, at man af en flygtning forlanger, at han eller hun skal opfylde krav, som de i langt de fleste tilfælde ikke vil kunne leve op til, fordi han eller hun endnu ikke mestrer det danske sprog.

”Derfor mener vi, at flygtninge bør undtages kravet om at være aktive på Jobnet. Det vil realistisk set alligevel ikke være her, de finder et job,” siger Jacob Bundsgaard.