16. februar 2016

Flere unge i erhvervsuddannelse

KKR Hovedstaden drøftede oplæg fra KL om, hvordan kommunerne kan medvirke til at understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse

De syv temaer, som der var fokus på er:

 • Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben skole
 • Erhvervsuddannelse i hele landet
 • Udskoling og overgang fra 8.-9. klasse til ungdomsuddannelse
 • Et særligt 10. klasses fokus hvor man sikrer, at 10. klasse bliver starten på en erhvervsuddannelse
 • Sikre flere praktikpladser i den private sektor
 • Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre karriereveje
 • Sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og de særlige tilbud til ikke-uddannelsesparate

 Der var i drøftelsen bl.a. fokus på:

 • EUD-systemet er meget komplekst
 • Det er vigtigt med en tidlig vejledning og introduktion til EUD
 • Det er vigtigt at inddrage forældrene i vejledningen tidligt
 • Det skal stå klart, at EUD også kan føre til en længere videregående uddannelse
 • Det er vigtigt også at have fokus på erhvervsskolernes ansvar.
 • Det er bekymrende at 10 pct. er erklæret ikke uddannelsesparate som følge af karakterkravet.
 • Vigtigt at have fokus på tilbud til den gruppe, der ikke er uddannelsesparat og vigtigt, at der skabes rum og mulighed for gruppen i det eksisterende system. 

 

YDERLIGERE MATERIALE