01. februar 2016

Faglig voldgift nr. 2015.0033 af 21. december 2015 om opsigelse af fællestillidsrepræsentant ikke var begrundet i tvingende årsager (Dansk Socialrådgiverforening mod Egedal Kommune)

Socialrådgiver A, der samtidig var fællestillidsrepræsentant, blev afskediget med 9 måneders varsel på grund af, at hun efter en advarsel omhandlende fejl i A’s sagsbehandling fortsat havde fejl i sin sagsbehandling.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Faglig voldgift nr. 2015.0033 af 21. december 2015 om opsigelse af fællestillidsrepræsentant ikke var begrundet i tvingende årsager (Dansk Socialrådgiverforening mod Egedal Kommune)