18. februar 2016

Fælles servicemål for sagsbehandling

KL indkalder nu til det første møde i forlængelse af aftalen om fælles nationale servicemål

Aftalen, som er indgået mellem regeringen og KL i december 2015, gælder for områderne; byggesagsbehandling, miljøgodkendelser og husdyrgodkendelser. I forlængelse af denne servicemålsaftale afholder KL det første indledende møde i marts, i henholdsvis København og Aarhus.

Det indledende møde henvender sig til alle tekniske direktører og chefer på området og finder sted i henholdsvisKøbenhavn d.17/3 og Aarhus d. 31/3.  

Formålet med øst- og vestmødet er at informere om aftalens indhold og betydning, samt at sætte en landsdækkende indsats på skinner, som skal bidrage til at understøtte kommunernes arbejde med at nå servicemålene og samtidig opnå størst mulig grad af kvalitet og tilfredshed.

Det store fokus på kommunernes sagsbehandling kræver internt ledelsesmæssig kurs, koordination og engagement, og videndeling mellem kommunerne spiller en stor rolle i at få styrket indsatsen og dokumenteret, at den virker. På  mødet sætter vi sammen en retning for, hvor kommunernes service skal hen.

For tid, sted og tilmelding til mødet se her.

Programmet for mødet følger.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling (2)

  • PDF

    Teknisk bilag til Aftale om servicemål (2)