15. februar 2016

Fælles retningslinjer for digital infrastruktur

KKR bakkede op om forslaget til fælles retningslinjer for digital infrastruktur. Aftalen indgås mellem kommuner, region, teleindustrien samt energisektoren. Nu skal der forhandles enkelte justeringer med mobil- og telebranchen, så retningslinjerne kan komme ud og virke i kommunerne.

Der har været et positivt forhandlingsforløb med brancheorganisationerne på mobil- og teleområdet om, hvordan vi kan realisere målsætningen om at få lukket sorte huller i mobildækningen og skabe bedre bredbånd i hele regionen. Som et led i at indfri målsætningen er der arbejdet for at der laves fælles retningslinjer for digital infrastruktur, idet brancheorganisationerne har opfattet det som en væsentlig hindring, for at realisere den overordnede målsætningen, at kommunerne har haft forskellige måder at administrere området på.