26. februar 2016

Enighed om principper i trepartsdrøftelser

På dagens trepartsdrøftelser om bedre integration blev parterne enige om, hvilke elementer der skal bæres over i topartsforhandlingerne mellem KL og regeringen. ”Gode principper”, siger KL-formand, men effekten afhænger i høj grad af, hvorvidt det private arbejdsmarked kan skabe jobåbninger til flygtninge.

”Vi er på dagens trepartsmøde blevet enige om nogle gode principper for, hvordan vi kan skabe en bedre integration af flygtninge i Danmark. KL og regeringen skal nu drøfte i topartsforhandlingerne, hvordan de kan føres ud i livet. Dermed kan trepartsforhandlingerne komme til at handle om det helt afgørende: Hvordan arbejdsmarkedets parter kan skabe beskæftigelse til de mange tusinde flygtninge, som er kommet til Danmark.”

Sådan sagde KL-formand Martin Damm efter afslutningen på dagens trepartsmøde i Beskæftigelsesministeriet, hvor han var kommunernes repræsentant i mødet med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og repræsentanter fra LO og Dansk Arbejdsgiverforening.

”Det er helt afgørende, at arbejdsmarkedets parter bidrager til at løse de kæmpemæssige udfordringer, som det danske samfund står overfor. Og vi ser derfor forventningsfuldt frem til næste fase, hvor arbejdsmarkedets parter påtager sig et stort ansvar for at bidrage til at løfte opgaven. Der skal udvikles nye redskaber og løsninger på arbejdsmarkedet. Det er helt nødvendigt,” siger Martin Damm.

Konkret blev parterne i dag enige om et bilag, der blandt andet slår fast, at der fremover skal være et stærkere jobfokus i integrationsindsatsen, en mere erhvervsrettet danskundervisning og en styrket kommunal virksomhedsservice. Derudover skal asyl- og overgangsfasen, inden flygtningene bliver placeret i en kommune, udnyttes langt bedre end i dag. Og det ser KL-formand Martin Damm store muligheder i:

”KL er helt enig i, at der allerede i asylfasen skal ske en bedre og mere ensartet screening af flygtningenes formelle og uformelle kompetencer. Det er en meget vigtig forudsætning for, at kommunerne hurtigt kan komme i gang med integrationsindsatsen.”

YDERLIGERE MATERIALE