11. februar 2016

Elevens læringsrum fuld af it

Den 13. april 2016 afholder KL konference om didaktiske muligheder i folkeskolen med anvendelse af it. Alle skoler og kommuner arbejder målrettet med at implementere folkeskolereformen, og der er rigtig mange spændende initiativer i gang rundt omkring i landet. Konferencen stiller skarpt på, hvordan digitalisering kan bidrage til nytænkning af den pædagogisk-didaktiske praksis i folkeskolen. Det digitale område er under konstant udvikling, og konferencen har fokus på elever som egen producenter, Future Classroom Lab, 21st Century Skills, kodning mm.

Folkeskolereformen stiller krav til varierende og differentierede læringsformer, der skal sikre læring og trivsel. Det indebærer en nytænkning i undervisningsformer og en undervisning, der skal sikre eleverne kompetencer, der rækker langt ind i det 21. århundrede. Konferencen sætter fokus på dette tema, og indeholder oplæg om eleven som egenproducent og Future Classroom Lab, der nytænker pædagogikkens rolle i elevens læringsrum.

Konferencen vil belyse brugen af nye initiativer, der kan understøtte en innovativ folkeskole samt ruste eleverne til et liv i en verden under omstilling. Der fokuseres på kodning, og hvilke nye perspektiver, det giver i arbejdet med elevens læring.

Der vil på dagen også være fokus på, hvad eleverne får ud af at arbejde med digitale læringsplatforme. Det digitale medie skal understøtte læring, kommunikation og trivsel, og det belyses hvordan elever kan opnå fagligt udbytte gennem brugen af læringsplatformene. Der sættes endvidere fokus på den digitale folkeskole med brug af nationale services og UNI-login.

Program for dagen vil snart blive tilgængeligt på hjemmesiden, men du kan allerede nu tilmelde dig konferencen her>>