11. februar 2016

Eftermiddagsmøder om samarbejde med forældre om børns læring

Kom og få inspiration til at udvikle samarbejdet mellem forældre og dagtilbud/skole om børns læring. KL holder to eftermiddagsmøder om temaet i Vejle d. 20. april og i Roskilde d. 27. april 2016.

Eftermiddagsmøderne vil med viden fra forskning og undersøgelser om forældresamarbejde samt kommunale praksiserfaringer stille skarpt på to temaer: Forældreopgaven anno 2016 og det konkrete samarbejde mellem forældre og dagtilbud/skole. Formen vil være en blanding af oplæg, refleksion og drøftelser på tværs af kommuner.

Møderne er en del af den indsats, som KL har igangsat for at fremme nytænkning af samarbejdet med forældre. I efteråret 2015 holdt KL to lignende møder, hvor der bl.a. var fokus på samarbejdet om børns læring og hjemmelæringsmiljøet.

Programmer for møderne og tilmelding kan findes HER