09. februar 2016

Effektiviseringer der virker

Få bedre muligheder for at prioritere kommunens opgaveløsning og de økonomiske ressourcer til det. Sæt fokus på, om I bruger kommunens penge på den rigtige måde, og skaf midler til nye indsatser og nye udfordringer.

KLK har stor viden om og erfaring med at lave skarpe og grundige undersøgelser af kommunens serviceområder, administration, perso-naleforhold, digitalisering mv. for at identificere muligheder for effektiviseringer. Undersøgelsen kan fx basere sig på benchmarking med andre kommuner og vil under alle omstændigheder indeholde konkrete vurdereringer af de lokale muligheder og forhold i kommunen. 

Et samarbejde med KLK virker, fordi vi skaber ny viden gennem:

  • Analyser i både bredden og i dybden
  • Brug af vores store erfaring med analyser af økonomi og budgetter
  • At skabe sammenhæng mellem budgetter og styring
  • At sikre sæt samarbejde med hele ledelsesgruppen, der forankrer effektiviseringsforslagene i organisationen
  • Tværgående processer, der reducerer søjletænkning og giver forståelse for tværgående løsninger

KLK tilbyder skræddersyede forløb, så I får et katalog af effektiviseringsmuligheder og det økonomiske overblik. Kataloget giver konkrete og gennemarbejdede forslag til effektiviseringer både på fagområderne og på tværs af organisationen.

Derved gives muligheder for at imødegå omprioriteringsbidraget og sikre at kommunalbestyrelsen har et grundlag for prioritering og at der eventuelt kan produceres billigere og bedre.

KLK har gode erfaringer med at lave forløb, hvor den samlede ledelse arbejder samme om effektiviseringsforslag, som skaber råderum og nye muligheder.

Hvad kan KLK tilbyde?

KLK kan blandt andet tilbyde:

  • Identificering af konkrete effektiviseringspotentialer og prioriteringsmuligheder på tværs af kommunens serviceområder
  • Dybdegående analyser af styring og effektiviseringsmuligheder på de enkelte serviceområder
  • Inddragelse af organisationen i processen, så der trækkes mod fælles mål
  • Mulighed for at skabe et økonomisk råderum til brug for den politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen

Hvis du vil vide mere om effektiviseringer, der virker, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Peter Bogh, peb@kl.dk  2134 4445 eller chefkonsulent Morten Højberg Vestergaard, mohv@kl.dk 2363 8567