15. februar 2016

Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2016/17

KKR Sjælland skal årligt indstille optaget på pædagoguddannelsen til Forsknings- og Uddannelsesministeriet. KKR Sjælland indstillede et optag på 747 studerende – svarende til sidste år.

KKR Sjællands indstilling var anbefalet af KKR Sjællands Praktikpladsudvalg. Udover at man indstiller at fastholde det samlede optag, fastholdt KKR Sjælland også en fordeling på specialiseringsretningerne på 42 pct. på dagtilbud, 21 pct. på skole/fritid og 37 på special/socialområdet.