15. februar 2016

Dimensionering af pædagoguddannelsen

KKR Syddanmark har valgt at fastholde dimensioneringen for pædagoguddannelsen i skoleåret 2016/17 men laver en mindre justering i specialeretningerne.

KKR Syddanmark har besluttet, at der fastholdes 1.110 uddannelsespladser på pædagoguddannelsen inkl. 5 pct. overbooking fordelt med 589 pladser på UC Syd og 521 studiepladser på UC Lillebælt.

På pædagoguddannelsen er der tre specialeretninger. Her valgte KKR Syddanmark at lave en mindre justeringer, så skole- og fritidsretningen opnormeres, da kommunerne oplever et stigende behov for pædagoger på dette område.

 Fordelingen mellem specialeretningerne vil derfor i 2016/17 være:

  • Dagtilbudspædagogik: 42 pct. (fra 44 pct. i 2015/2016)
  • Social- og specialpædagogik: 38 pct. (fra 40 pct. i 2015/2016)
  • Skole- og fritidspædagogik: 20 pct. (fra 16 pct. i 2015/2016)