16. februar 2016

Dimensionering af pædagoguddannelsen 2016/2017

KKR Hovedstaden drøftede dimensioneringen af pædagoguddannelsen for studieåret 2016/2017

KKR Hovedstaden besluttede at fasholde dimensioneringen af pædagogstuderende både i forhold til det samlede antal og fordelingen mellem de tre specialiseringer.

KKR Hovedstaden opfordrede endvidere til, at KL tager initiativ til udarbejdelse af en udbuds- og efterspørgselsprognose på området, som belyser betydningen af aktuelle ændringer, herunder flygtningesituationen og folkeskolereformen.