01. februar 2016

Danmarks nye Udbudslov

Den 1. januar 2016 trådte den nye udbudslov i kraft, som danner rammen for offentlige indkøb i Danmark. Der har ikke tidligere været en dansk lov om udbud. Hidtil har det bagvedliggende EU-direktiv været implementeret direkte ved en bekendtgørelse.

For kommunerne betyder Udbudsloven bl.a., at der nu er kommet et samlet regelsæt for, hvordan offentlige ordregivere skal købe ind. Der vil eksempelvis være enklere regler for indkøb under tærskelværdierne, og så vil der være bedre adgang til at bruge de fleksible udbudsformer.

KL vurderer, at det nye danske regelsæt på udbudsområdet vil gøre retningslinjerne væsentligt klarere. Og i praksis vil det være nemmere at anvende i indkøbssituationen end direktivet. Målet er bedre og billigere offentlige anskaffelser, når reglerne er fuldt implementeret.

Lov og lovbemærkninger kan findes her. Lovbemærkningerne fremgår af det fremsatte lovforslag.

Udbudsloven følges op af en omfattende informations- og vejledningsindsats af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. På bedreudbud.dk samler styrelsen løbende vejledninger, cases og værktøjer, som giver hjælp til udbud efter de nye regler.

Ligeledes vil KL’s Udbudsportal løbende formidle viden om og erfaringer med de nye udbudsregler.

KL følger implementeringen af Udbudsloven tæt, herunder de muligheder og vanskeligheder, som knytter sig til kommunernes praktiske anvendelse af det nye regelsæt.