12. februar 2016

Beskæring af LAG-midler bekymrer i kommunerne

Lokale Aktions Grupper har i årevis været inspirator og igangsætter for projekter med en positiv indflydelse på udviklingen i landdistrikter. Et dårligt signal og en dårlig forretning at spare på midlerne, siger KL's udvalgsformand.

Som en del af den nye fødevare- og landbrugspakke er der fra regeringens side lagt op til en besparelse på 33 procent af de samlede LAG-midler (midler til Lokale Aktionsgrupper), der skal uddeles i 2017. Det svarer til 31,2 millioner kroner, der ikke længere vil være til rådighed til at støtte erhvervs- og kulturprojekter i landdistrikterne.

Det skaber bekymring i kommunerne, fordi det vil betyde færre støttekroner til kultur- og erhvervsprojekter. Pengene i puljen bruges til forskellige initiativer landet over, hvor Lokale Aktions Grupper fordeler penge til projekter, som kan skabe aktiviteter, fornyelse og arbejdspladser i landdistrikterne.

”Lag-midlerne har været en stærk katalysator for at skabe aktivitet, fornyelse og lokal begejstring i landdistrikterne. Erfaringen har været, at selv relativt små beløb, kan gøre en stor forskel, fordi de kobles med andre økonomiske og menneskelige ressourcer. Derfor er det et dårligt signal og en dårlig forretning, at regeringen nu vil spare på LAG-midlerne,” siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen og fortsætter:

”Der er fortsat behov for at udvikle landdistrikterne og give bedre muligheder for at skabe udvikling. Eksemplerne viser, at LAG-midler er med til at skabe sammenhold gennem fælles aktiviteter, byfornyelse, skabe arbejdspladser og tiltrække tilflyttere. Derfor er det vigtigt at bygge videre på det og på den solide lokale forankring, som projekterne rummer,” siger Jørn Pedersen.

Skal spille sammen

Hjørring er én af de kommuner, som i høj grad oplever, at LAG-midlerne understøtter den udvikling, som sker i landdistrikterne.

”Kommunale midler kan ikke gøre det alene, de skal have noget at spille sammen med. Der udgør LAG-midler en vigtig rolle som inspirator og igangsætter,” siger udviklingskonsulent i Hjørring Kommune, Helle Lyngbak.

Som eksempel på et inspirerende udviklingsprojekt nævner hun ”Det grønne Hjørne” i landsbyen Horne ved Hirtshals. Her har ildsjæle med stor ihærdighed og engagement, og gennem involvering af lokalsamfundet og frivillige forvandlet en tidligere kommunal legeplads til byens samlingssted for alle aldersgrupper.

Af et budget på 1,4 millioner kroner bidrog LAG-midler med 400.000 kroner. Projektet er med til at løfte landsbyen, skabe sammenhold, udvikle nye aktiviteter og sikre en solid lokal opbakning, som har været befordrende for nye tilflyttere.

Et andet eksempel er North Shore Surf, der har etableret en surfskole og et samlingssted ved Løkken Moleleje. Her har LAG-midlerne været en katalysator i samspil med privat kapital og iværksættere og er med til at tiltrække turister og surfere til Løkken både sommer og vinter.

 Styrker sammenhængskraften

At LAG-midlerne kan inspirere landdistrikterne til udvikling kan man tale med om i Holbæk Kommune, hvor projektet ”Kildebo i Soderup” har medvirket til at nyskabe brugen af landsbyens fællesjord og hus til glæde og gavn for og med landsbyens beboere, børn såvel som voksne. Det har skabt et væld af aktiviteter.

Fælleshuset er opført efter nedrivning af et gammelt bindingsværkshus fra 1850, omkring et kildevæld og et gadekær. Projektet har fået bevilget godt en halv million krone fra LAG-midlerne. Holbæk Kommune har været involveret i forbindelse med nedrivning af det gamle hus og har været inde over med en mellemfinansiering.

Ifølge Soderup Bylavs hjemmeside er projektet med til at styrke engagement, identitet og troen på, at vi kan skabe og løfte fælles ideer til gavn for vores lokalmiljø:

”Både gennemførelse af projektet og de efterfølgende aktiviteter vil skabe den ”sociale lim” og sammenhængskraft, der gør landsbyen levende at bo i, fordi der tages et fælles ansvar for den lokale udvikling.” Samtidig vil et fælles værested gøre det mere attraktivt at flytte til Soderup, fremhæver bylavet. 

De Lokale Aktionsgrupper har i snart et årti fordelt midler til udvikling af blandt andet erhvervslivet i landområderne. Når besparelsen slår igennem næste år, forsvinder godt 30 millioner kroner ud af et budget, der sidste år var på 94 millioner kroner.