15. februar 2016

Afrapportering National koordinationsstruktur

Socialstyrelsen har i sin første centrale udmelding bedt om en afrapportering om: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

I regi af Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning er der for KKR Syddanmark lavet afrapporteringer fra de to områder.

De to afrapporteringer er nu godkendt af KKR Syddanmark og skal nu, forud for indsendelse til Socialstyrelsen, politisk godkendes i de 22 syddanske kommuner.

Socialstyrelsen skal have afrapporteringerne pr. 1. marts 2016.

Læs mere om de centrale udmeldinger her – hvor du også kan læse afrapporteringerne.

http://www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=62