09. december 2016

Vederlag for fremstilling af lydaviser 2016

Vederlaget for fremstilling og distribution af lydaviser udgør i 2016 kr. 82,00 pr. abonnent.

KL har udarbejdet en informationsskrivelse om beregningen af vederlaget for at fremstille og distribuere lydaviser.

Vederlaget for 2016 er beregnet til 82,00 kr. pr. abonnent.

Den nærmere procedure for betalingen fremgår af informationsskrivelsen.