22. december 2016

Opmandstilkendegivelse af 2. september 2016 om bortvisning af en trafikkontrollør på grund af misbrug af CPR registeret (FOA mod Midttrafik)

A, der var ansat som trafikkontrollør og valgt som tillidsrepræsentant hos Midttrafik, blev bortvist begrundet i, at hun havde misbrugt sin PDA til at foretage ikke arbejdsrelevante opslag i CPR-registeret. FOA gjorde indsigelse mod bortvisningen. Under sagen opstod der dels strid, om FOA havde udvist passivitet i forhold til at fremme sagen, dels spørgsmål om FOA for afskedigelsesnævnet kunne kræve godtgørelse for et længere opsigelsesvarsel jf. MED-reglerne.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Opmandstilkendegivelse i afskedigelsesnævn af 2. september 2016