22. december 2016

Opmandstilkendegivelse af 16. november 2016 om afskedigelse af daglig pædagogisk leder på grund af samarbejdsproblemer (BUPL mod Vejen Kommune)

En daglig pædagogisk leder A i en daginstitution blev afskediget på grund af samarbejdsproblemer, idet hun ikke var i stand til at samarbejde med sin områdeleder B. A havde i forbindelse med overgangen til områdeledelse fået afslag på at blive områdeleder og var i stedet blevet institutionsleder i en større institution. Kommunens ledelse havde indhentet en psykologisk test af A og B, som viste, at det ikke ville være muligt for A og B at få etableret et reelt samarbejde.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Opmandstilkendegivelse i afskedigelsesnævn af 16. november 2015