22. december 2016

Opmandstilkendegivelse af 14. oktober 2016 om afskedigelse af tre medarbejdere på grund af samarbejdsproblemer (FOA mod Viborg Kommune)

Tre medarbejdere, der var ansat på en afdeling for demente borgere, blev afskediget samtidigt på grund af samarbejdsproblemer. Samarbejdsproblemerne fremkom ved, at medarbejderne havde forladt et møde i utide, hvorefter deres tillidsrepræsentant på deres vegne havde tilkendegivet, at de ikke fortsat ville arbejde under den daglige leder.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Opmandskendelse i afskedigelsesnævn af 14. oktober 2015 om afskedigelse af 3 SOSU'er (FOA mod Viborg Kommune Kommune)