22. december 2016

Opmandskendelse af 4. juli 2016 om afskedigelse af en lærer i forbindelse med sygefravær (DLF mod Svendborg Kommune)

Lærer A, der havde været ansat på en skole i Svendborg Kommune i 25 år, blev efter en medarbejdersamtale sygemeldt. Efter 3 1/2 måneds sygdom indledte kommunen en afskedigelsessag, idet det fortsat var uafklaret, hvornår A ville kunne genoptage arbejdet. Efter en høringsproces blev A herefter afskediget på et tidspunkt, hvor hans samlede fravær udgjorde lidt mere end 4 måneder. Begrundelsen for opsigelsen var A’s langvarige sygefravær sammenholdt med usikkerheden om, hvornår han ville kunne genoptage arbejdet.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Opmandskendelse af 4. juli 2016 om afskedigelse af en lærer