22. december 2016

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 7. september 2016 (privat mod lufthavn)

Ligebehandlingsnævnet har den 7. september 2016 truffet afgørelse i en sag om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med ændrede arbejdsvilkår efter tilbagevenden fra barsels- og forældreorlov samt senere opsigelse af en del af medarbejderens hidtidige arbejdsfunktioner.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 7. september 2016 (privat mod privat)