22. december 2016

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 7. december 2016 om handicapdiskrimination (privat mod Kalundborg Kommune)

Ligebehandlingsnævnet har den 7. december 2016 truffet afgørelse i en sag om påstået forskelsbehandling på grund af handicap hos en medarbejders barn i forbindelse med afskedigelse af medarbejderen som følge af langvarigt sygefravær.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 7. december 2016 om handicapdiskrimination (privat mod Kalundborg Kommune)