05. december 2016

Leder: KL ser frem til samarbejdet med den nye regering

I sin leder skriver KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe om KL's ønske om et tæt samarbejde med den nye regering.

For godt en uge siden præsenterede partilederne for Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti regeringsgrundlaget for den nye trekløverregering og det ministerhold, som skal arbejde på at føre ambitionerne ud i livet. Fra KL’s side vil vi gerne byde velkommen til den nye regering, som vi ser frem til at samarbejde med på en lang række områder.

KL har tradition for at søge dialog med den til enhver tid siddende regering uanset partifarve, og sådan vil det også blive under denne regering. KL’s rolle er at skabe de bedste rammer for medlemmerne – kommunerne – og det gør vi i høj grad gennem et tæt og løbende samarbejde med regeringen.

Regeringsgrundlaget indeholder en række spændende emner, som er meget relevante for kommunerne, og hvor KL i særlig grad ser frem til en positiv dialog med regeringen. Det gælder blandt andet den bebudede indsats for at forenkle erhvervsfremmeindsatsen. Den ambition er KL helt og aldeles enig i, og vi mener, at kommunerne bør spille en absolut hovedrolle i en ny og stærkt forenklet model for, hvordan det offentlige understøtter virksomhedernes muligheder for vækst.

Og det er ikke det eneste område, hvor vi i KL ser frem til at samarbejde med regeringen om forenkling. Vi vil gerne kvittere for regeringsgrundlagets ord om, at kommunerne fremover skal have det entydige ansvar for at hjælpe unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det ansvar påtager kommunerne sig meget gerne, og KL har en række gode bud på, hvordan de nuværende regler og love kan samles og forenkles til gavn for både de unge og samfundet.

Derudover vil jeg også fremhæve, at KL naturligvis ser meget frem til dialog med den nye regering om, hvordan vi kan skabe den bedst mulige kvalitet i kommunale kernetilbud som dagtilbud og folkeskolen. Begge dele har den nye regering store ambitioner for, og det samme har vi i kommunerne. Og vi glæder os over, at det i regeringsgrundlaget slås fast som afgørende, at der fortsat sikres ro om folkeskolen.

Endelig vil jeg fremhæve et nyt initiativ i regeringsgrundlaget, som KL også ser meget frem til at samarbejde med regeringen om. Det gælder planerne om fornyelse af den offentlige sektor, blandt andet ved at nedsætte en ledelseskommission for den offentlige sektor og etablere flere frikommuneforsøg. Og der sættes vægt bag ordene ved at udnævne en selvstændig minister for offentlig innovation. Det betyder også en ny, spændende konstruktion med hele tre økonomiske ministre – de øvrige er naturligvis finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren. Det vil uden tvivl blive tre ministre, som vil få mange samarbejdsflader med kommunerne, og vi ser meget frem til en konstruktiv dialog.

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL