05. december 2016

Kommuner overholder økonomiaftale

Kommunernes budgetter for 2017 holder sig inden for rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det viser en fælles opgørelse fra KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

”Jeg er meget tilfreds med, at det endnu engang er lykkedes kommunerne at overholde økonomiaftalen. Det kræver et stærkt sammenhold og samarbejde på tværs mellem de 98 kommuner at få kabalen til at gå op på landsplan, og jeg vil gerne kvittere for den ansvarlighed, som kommunerne har vist for at holde sig inden for rammerne af en økonomisk stram økonomiaftale.”

Sådan siger KL-formand Martin Damm på baggrund af en fælles opgørelse fra KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der viser, at de kommunale budgetter for 2017 holder sig inden for rammerne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Facit er, at kommunerne ligger blot 41 millioner kroner (svarende til 0,02 procent) under den samlede ramme i økonomiaftalen. Kommunerne budgetterer med at have serviceudgifter for 241,9 milliarder og anlægsudgifter for 16,7 milliarder kroner i 2017.

”Ikke mindst på anlægsområdet har mange kommuner måttet genoverveje og udskyde projekter, så kommunerne under ét kunne holde sig inden for den samlede ramme. Det er prisværdigt, ikke mindst i en situation hvor mange kommuner har brug for at renovere eller bygge nyt blandt andet på grund af stigende eller faldende befolkningstal,” siger Martin Damm.

KL og Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse er kun foreløbig. De endelige tal for de kommunale budgetter bliver offentliggjort af Danmarks Statistik til januar. Her kommer også tallene for de enkelte sektorområder.