02. december 2016

KL har afgivet høringssvar til lovforslag om overdragelse af inddrivelsesopgaven vedr. fortrinsberettigede kommunale fordringer

KL har givet høringssvar til lovforslag om overdragelse af inddrivelsesopgaven vedr. fortrinsberettigede kommunale fordringer.

Læs hele høringssvaret nedenfor: