29. december 2016

Indbetaling til AKUT, kompetencefond og uddannelsesløft samt UHT pr. 1. januar 2017 – Administrativ information til kommunerne.

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden. Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden. KL skal derfor erindre om, at der pr. 1. januar 2017 skal indbetales følgende ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. juli 2016 – 31. december 2016: Til AKUT 37,4 øre Til kompetencefond 37,6 øre Til uddannelsesløft 6,4 øre Til UHT 11,0 øre I alt 92,4 øre

Denne Administration information gælder ikke for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, idet der sendes særskilt brev til Københavns og Frederiksberg Kommune vedr. de tilsvarende ordninger i disse kommuner.

1. AKUT-bidrag mv. indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene:

 

Indbetaling pr. 01.07.15

(beregnings-

grundlag

01.01.2015 til 30.06.2015)

Indbetaling pr. 01.01.16

(beregnings-

grundlag

01.07.15 til 31.12.15)

Indbetaling pr. 01.07.16

(beregnings-grundlag

01.01.16 til 30.06.16)

AKUT

36,5

36,5

37,4

AUA

13,2 + 1,0

-

13,2

Kompetencefond og uddannelsesløft

13,8

33,3 + 3,8

-

Psykisk arbejdsmiljø

6,4

-

-

Tryghedspuljen

6,7

-

-

Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt

 

77,6

 

73,6

 

50,6

 

 

Indbetaling pr. 01.01.17

(beregningsgrundlag 01.07.16 til 31.12.16)

Indbetaling pr. 01.07.17

(beregnings-grundlag 01.01.2017 til 30.06.2017)

Indbetaling pr. 01.01.18

(beregnings-grundlag

01.07.17 til 31.12.17)

AKUT

37,4

37,8

37,8

AUA

-

13,2

-

Kompetencefond og uddannelsesløft

37,6 + 6,4

-

-

Psykisk arbejdsmiljø

-

-

-

Tryghedspuljen

-

-

-

Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt

 

81,4

 

51,0

 

37,8

 

Indbetalingerne foretages til:

AKUT,
c/o KL,
Weidekampsgade 10,
2300 København S

Reg.: 8072
Konto: 0001015891

Ved indbetaling pr. check bedes indbetalingen mærket AKUT.

2. UHT-bidrag indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

Sekretariatet for UHT-fonden skal anmode om, at der i henhold til overenskomsterne for håndværkere (bilag E) og assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B) indbetales 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige ansatte i perioden 1. juli 2017 – 31. december 2016.

Indbetalingerne foretages til:

UHT-fonden
c/o KL,
Weidekampsgade 10,
2300 København S

SYDBANK – reg.nr. 8072 kt. 0001015727 – SE NR. 14654577

Ved indbetaling pr. check bedes indbetalingen mærket UHT-fonden.

Hvis du vil vide mere
Aftalen vedr. AKUT fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015 og Løn- og Personalenyt nr. 2015:2 af 16. februar 2015 og er omtalt og uddybet i Administrativ information af 11. juni 2015. Aftalen vedr. UHT fremgår af overenskomsten for håndværkere (bilag E) og overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B).

Kontaktperson i KL
Giver denne administrative information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til:
Vedr. AKUT: konsulent Michael Danielsen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3348 eller pr. e-mail mda@kl.dk
Vedr. UHT: konsulent Allan Graversen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3220 eller pr. e-mail awo@kl.dk