19. december 2016

Høring: Vedr. svar på høring over udkast til bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse om adoptant

Social- og Indenrigsministeriet har den 23. august 2016 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"