19. december 2016

Høring: Svar på høring over udkast til vejledning 3 til serviceloven - Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Social- og Indenrigsministeriet har den 14. oktober 2016 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning 3 til serviceloven - Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"