19. december 2016

Høring: Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

Social- og Indenrigsministeriet har den 12. september 2016 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"