19. december 2016

Høring: KL's svar på høring om udkast til vejledning om voksenansvar for anbragte børn eller unge

Børne- og Socialministeriet har den 16. november 2016 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning om voksenansvar for anbragte børn eller unge.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"