19. december 2016

Høring: Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn november 2016

Børne og Socialministeriet har den 4. november 2016 bedt KL om eventuelle bemærkninger til ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"