01. december 2016

Høring af DK-LOM v1.1

Standarden DK-LOM v1.1 profilen sendes nu i høring frem til den 23. december 2016.

Formålet med høringen er, at alle nuværende og kommende anvendere af standarden får mulighed for at afgive høringssvar på ændringerne i standarden.

DK-LOM version 1.0 profilen blev frigivet i december 2015. Hen over 2016 har forskellige interessenter arbejdet og fået erfaringer med profilen, og dette har resulteret i en række ændringsønsker. Ændringsønskerne har været igennem en behandlingsproces i regi af Brugerportalinitiativets standardiseringsgruppe, og resultatet herfra er indarbejdet i næste version af DK-LOM, som navngives DK-LOM v1.1.

Ændringerne fra DK-LOM v1.0 til v1.1 består af tekstuelle præciseringer, tilføjelse af elementer samt ændringer til vokabularer mm. Den reviderede specifikation illustrerer indledningsvist ændringerne fra v1.0 til v1.1.

Efter endt høringsperiode vil de modtagne høringssvar blive behandlet og blive indarbejdet i standarden, hvis de giver anledning hertil. Den endelige DK-LOM v1.1 publiceres derefter i januar 2017 og vil være gyldig fra januar 2018.

Høringsmaterialet findes på digitaliser.dk på: https://digitaliser.dk/resource/3389304