14. december 2016

Forenkling i Herning Kommune

Medarbejdere og politikere i Herning Kommune står bag mere end 300 forslag til forenklinger, der blandt andet skal gøre det lettere at være skole, plejecenter og institution i kommunen.

”Er hverdagen som ansat på kommunens institutioner nogle gange for bøvlet på grund af regler og kringlede arbejdsprocesser? Så giv et praj!”

Nogenlunde sådan lød opfordringen i en forenklingskampagne, som Herning Kommune skød i gang i starten af 2016. Og ikke færre end 305 store og små forslag til regel- og procedureforenklinger landede på bordet hos Forretningsudvikling i Herning Kommune. De mange forslag kommer fra medarbejdere og ledere, ligesom byrådets politikere har givet input i processen.  

Frirum til beslutninger
Forslagene blev gennemgået af chefgrupperne, som så på, hvilke indsatser kommunen skal arbejde videre på. Alle, der har indsendt forslag, fik en personlig tilbagemelding.

Knap 70 pct. af forslagene kom fra ledere eller medarbejdere på de decentrale enheder, og resten var fra den centrale administration eller de politiske udvalg.

I første omgang gik 100 konkrete tiltag videre, mens 100 andre blev sat i venteposition. To ud af tre forslag skulle der således arbejdes videre med i Kommunen.

Målet er at luge ud i overflødige regler, så borgerne får mere offentlig service for pengene. Det gør kommunen ved at værne om de decentrale enheders frirum, så de kan træffe de rigtige beslutninger og løse deres kerneopgaver bedst muligt.  

- De medarbejdere, som måske kæmper med for stive procedurer i det daglige, har vigtig viden om, hvordan vi kan gøre det bedre. Og den viden samler vi op, forklarer projektleder Mette Harbøll fra Forretningsudvikling i Herning Kommune.

Modellen bliver gjort permanent
Direktion og byråd står bag initiativet, og politikerne blev præsenteret for de foreløbige resultater sidste sommer. Her blev indsatsen hilst velkommen. I hvert fald aftalte partierne bag budgetforliget for 2017, at modellen skal gøres permanent, så kommunen løbende renser arbejdsgangene for eksempelvis overflødige registreringer, dokumentation og kontrol.

Permanentgørelsen blev delt i to spor; et "kulturspor", hvor man ser på forenklinger som en løbende ledelsesopgave, og et "kampagnespor", hvor input til forenklinger indsamles blandt en bestemt målgruppe og i forhold til et nærmere defineret tema. Næste gang er det således virksomhedernes møde med kommunens regler og procedurer, der er i fokus.

Yderligere information om regelforenklingskampagnen i Herning Kommune kan rettes til forretningsudvikler Mette Korsgaard Harbøll (mette.harboell@herning.dk).