16. august 2016

Vestre Landsrets dom af 1. marts 2016 om hvorvidt afskedigelse af en social- og sundhedsassistent var i strid med forskelsbehandlingsloven (Kristelig fagforening mod Skanderborg Kommune)

Vestre Landsret har i dom af 1. marts 2016 taget stilling til hvorvidt en medarbejder, der var blevet afskediget pga. sygefravær, var handicappet i for-skelsbehandlingslovens forstand.

Læs mere i bilaget.